svenska

Lärare i svenska för invandrare (SFI) sedan 1986. Jag har undervisat i grupper och "one-to-one". Du kommer att lära dig grunderna i både talad och skriven svenska.
Jag kan hålla lektioner både dagtid och kvällstid, vardag som helg.

Education: Svenska f invandrarundervisning, Sthlms universitet.
Category: Language
Subject: svenska
City: Stockholm
Language skills: Engelska, finska, franska, spanska och svenska.
Possible teaching locations:
At the students place
At the teachers place
Online (Skype)
Other place (work place, coffee shop, library, etc.)