Vill du ha hjälp med svenska språket?

Korrigering via dator och med Word, alternativt hjälp per telefon med att gågenom felen

Education: Adjunkt
Category: Language
Subject: Svenska och svenska som andra språk
City: Landskrona
Language skills: Sv 60 poäng och sv2 60 poäng
Possible teaching locations:
At the students place
At the teachers place
Online (Skype)
Other place (work place, coffee shop, library, etc.)