Lärare i svenska, engelska och franska

Jag utbildar i språken svenska, engelska och franska inom grundskolenivå samt gymnasienivå. Jag bedriver utbildningen endast via SKYPE.
Vi tar det i din nivå och i din takt.
Jag finns tillgänglig både vardagar och helger.
Välkommen till mig!

Education: Lärare, studie-och yrkesvägledare
Category: Language
Subject: Svenska, engelska och franska
City: Stockholm
Language skills: Modersmål: svenska. Flytande; engelska. Bra; franska
Possible teaching locations:
At the students place
At the teachers place
Online (Skype)
Other place (work place, coffee shop, library, etc.)