Undervisning i tyska

Jag utbildar mig till lärare i tyska och har ämnesbehörighet (90 högskolepoäng) i tyska. Har bott i Tyskland och kan undervisa alla som är intresserade av tyska. Kan undervisa såväl i grupp som privat.

Education: 90 HP i tyska
Category: Language
Subject: Tyska
City: Strängnäs
Language skills: Engelska, svenska och tyska
Possible teaching locations:
At the students place
At the teachers place
Online (Skype)
Other place (work place, coffee shop, library, etc.)