Svenska som främmande språk

Jag har undervisat i svenska för invandrare under många år.
Jag kan hjälpa dig till ett fungerande språk:
- att förstå talad svenska av olika slag
- att tala med gott uttal
-att skriva på tydlig svenska

Possible teaching locations:
At the students place
At the teachers place
Online (Skype)
Other place (work place, coffee shop, library, etc.)
Education: Akademisk utbildning svenska för invandrare
Category: Language
Subject: Svenska för invandrare
City: Östersund
Language skills: Svenska, engelska