Nilla C

Jag undervisar inom ämnena svenska, franska och engelska. Undervisning bedrivs via SKYPE.( distans)
Undervisningsnivåer är från åk 6-9 inom grundskola samt gymnasium.

1 open listing

No followed people

No reviews