Lärare i spanska

Mitt modersmål är spanska. Utbildad i Buenos Aires i Litteraturvetenskap och Översättning.

Har undervisat spanska både till privata studenter och på ett institut i Buenos Aires och Stockholm.

Som lärare är mitt mål att lära sig att kommunicera på spanska. Därför brukar jag endast tala spanska under lektionerna. Jag arbetar utifrån elevernas önskemål och förväntningar. Undervisningen anpassar jag till den specifika studentens intressen samt till vilket vis studenten bäst tillgodogör sig ett nytt språk. Min erfarenhet är att detta är bästa sättet för en student att bli en kompetent spansktalande.

Jag kan hålla lektioner både dagtid och kvällstid.

Utbildning: Översättning, Litteraturvetenskap
Kategori: Språk
Ämne: Spanska
Stad: Stockholm
Språkkunskaper: Modersmål: Spanska; flytande: engelska, svenska; bra: franska
Möjliga platser för undervisning:
Hemma hos studenten
Hemma hos läraren
Online (Skype)
Annan plats (arbetsplats, cafe, bibliotek, etc.)