svenska

Lärare i svenska för invandrare (SFI) sedan 1986. Jag har undervisat i grupper och "one-to-one". Du kommer att lära dig grunderna i både talad och skriven svenska.
Jag kan hålla lektioner både dagtid och kvällstid, vardag som helg.

Utbildning: Svenska f invandrarundervisning, Sthlms universitet.
Kategori: Språk
Ämne: svenska
Stad: Stockholm
Språkkunskaper: Engelska, finska, franska, spanska och svenska.
Möjliga platser för undervisning:
Hemma hos studenten
Hemma hos läraren
Online (Skype)
Annan plats (arbetsplats, cafe, bibliotek, etc.)