Vill du ha hjälp med svenska språket?

Korrigering via dator och med Word, alternativt hjälp per telefon med att gågenom felen

Utbildning: Adjunkt
Kategori: Språk
Ämne: Svenska och svenska som andra språk
Stad: Landskrona
Språkkunskaper: Sv 60 poäng och sv2 60 poäng
Möjliga platser för undervisning:
Hemma hos studenten
Hemma hos läraren
Online (Skype)
Annan plats (arbetsplats, cafe, bibliotek, etc.)