English teaching in Stockholm

I'm a native English speaker with several years' experience of teaching English as a foreign language at all levels.

Jag har engelska som modersmål och flera års erfarenhet av att lära engelska som främmande språk.

Utbildning: CELTA (Certificate of English Language Teaching to Adults)
Kategori: Språk
Ämne: English / Engelska
Stad: Stockholm
Språkkunskaper: Native speaker / Modersmåltalare
Möjliga platser för undervisning:
Hemma hos studenten
Hemma hos läraren
Online (Skype)
Annan plats (arbetsplats, cafe, bibliotek, etc.)