Svenskundervisning och läxhjälp

Utbildning: Gymnasieexamen
Kategori: Språk
Ämne: Språkundervisning
Stad: Stockholm
Språkkunskaper: Svenska, somaliska och engelska
Möjliga platser för undervisning:
Hemma hos studenten
Hemma hos läraren
Online (Skype)
Annan plats (arbetsplats, cafe, bibliotek, etc.)