Gitarr undervisning

Lär ut gitarr på gehör TAB / Noter både el och akustisk i olika genrer.

Utbildning: Bollnäs FHSK - M.I.T Hollywood CA - SMI Stockholm
Kategori: Musik
Ämne: Gitarr
Stad: Stockholm
Språkkunskaper: Svenska och Engelska
Möjliga platser för undervisning:
Hemma hos studenten
Hemma hos läraren
Online (Skype)
Annan plats (arbetsplats, cafe, bibliotek, etc.)