Undervisning i tyska

Jag utbildar mig till lärare i tyska och har ämnesbehörighet (90 högskolepoäng) i tyska. Har bott i Tyskland och kan undervisa alla som är intresserade av tyska. Kan undervisa såväl i grupp som privat.

Utbildning: 90 HP i tyska
Kategori: Språk
Ämne: Tyska
Stad: Strängnäs
Språkkunskaper: Engelska, svenska och tyska
Möjliga platser för undervisning:
Hemma hos studenten
Hemma hos läraren
Online (Skype)
Annan plats (arbetsplats, cafe, bibliotek, etc.)