Svenska som främmande språk

Jag har undervisat i svenska för invandrare under många år.
Jag kan hjälpa dig till ett fungerande språk:
- att förstå talad svenska av olika slag
- att tala med gott uttal
-att skriva på tydlig svenska

Möjliga platser för undervisning:
Hemma hos studenten
Hemma hos läraren
Online (Skype)
Annan plats (arbetsplats, cafe, bibliotek, etc.)
Utbildning: Akademisk utbildning svenska för invandrare
Kategori: Språk
Ämne: Svenska för invandrare
Stad: Östersund
Språkkunskaper: Svenska, engelska