Information om Sophy

Om


Vi tror

inte att det  finns något som ”one size fits all” när det gäller lärande. Vi är övertygade att den mest effektiva undervisningen är personanpassad till studentens unika personlighet, behov, intresse och föredragna undervisningsstil. Studenter bör matchas med kompatibla lärare som kan främja bästa möjliga lärandesituation för dem.

Vi tror att de vanliga utbildningsinstitutionerna inte är den bästa miljön för de flesta personerna att lära sig och utvecklas på ett effektivt och meningsfullt sätt. Till skillnad från etablerade lärandeinstitutioner, som inte är tillräckligt känsliga för individens personliga talanger, behov (exempelvis tidpunkter) och lärandeläggning, gör Sophy det möjligt för studenter att utvecklas i sin egna kreativa riktning. Till skillnad från vanlig ”one size fits all”-utbildning så omfamnar istället Sophy det som är meningsfullt, passande och effektivt för den enskilda individen. När etablerade utbildningsinstitut inte kan möta studenters behov så är Sophy ett sätt för dem att fortsätta sitt lärande. 


Vår ambition

med Sophy är att prioritera kunskap, nyfikenhet och lärande; att skapa den bästa möjliga lärandesituationen för varje student genom att ge access till ett brett urval av privatlärare och ämnen; att främja kompletterade och kompatibel matchning av lärare och student. Detta gör undervisning och lärande givande, effektivt och meningsfullt.

För lärare ska det vara enkelt att hitta nya kompatibla studenter. Sophy hjälper till att skapa mer meningsfulla undervisningssituationer genom att förbättra matchningen av studenter och lärare. Förutom att hitta nya studenter, så kan lärare mycket enkelt bedriva sin undervisningsverksamhet med Sophys plattform och tjänster. Sophy tar hand om administration av kontrakt, betalningar, supporterar schemaläggning, etc. Exempelvis behöver lärare inte ha eget företag eller lägga onödig till på administrering. Sophy är också ett sätt för personer med speciella kunskaper att börja med undervisning och dela sin kunskap med intresserade studenter (och samtidigt generera en inkomst).