Information om Sophy

Hur det fungerar


För lärare

Med Sophy är det möjligt på ett mycket enkelt vis arbeta som privatlärare. Du kan registrera din profil och får tillgång till studenter som letar privatlärare. Det är mycket enkelt för dig som privatlärare att sköta din undervisningsverksamhet genom vår hantering av all administration. Du sparar mycket tid eftersom du inte behöver  ha av egen firma eller F-skatt då Sophy sköter all administration. Naturligtvis går det bra om du har egen firma också. Betalningshanteringen är säker och sköts helt av Sophy.


För studenter

Enkelt, säkert och kostnadseffektivt. Sök efter de bästa lärarna nära dig och ta del av omdömen från andra studenter innan du bestämmer dig.

Med Sophy får du möjlighet att lära dig på det bästa och mest effektiva sättet som finns. Det är prisvärd undervisning med fullständig flexibilitet. Du diskuterar direkt med din lärare om förväntningar och önskemål. Lektionerna och kurserna anpassas helt och hållet till dina förkunskaper, förutsättningar och önskningar.


Betalningsprocess

Betalningsprocessen är mycket enkel, säker och gör att läraren och studenten slipper lägga ner tid och administration. Läraren tidrapporterar efter lektionerna till Sophy och därefter faktureras studenten baserat på tidrapporten. Sophy sköter betalning av alla skatter och avgifter och utbetalning till läraren görs en gång per månad. Summan som betalas ut till läraren är det som studenten har betalat minus skatter, avgifter samt Sophys provision.


Avbokningspolicy

Lärare som är listade hos sophy kan själv bestämma sin egna avbokningspolicy. Det är starkt rekommenderat att lärare och studenter kommer överens hur avbokningar och sena ändringar av lektioner ska hanteras innan undervisningen påbörjas.


Lektionspris

Läraren bestämmer själv sitt eget pris per timme (60 minuter). Priset som sätts skall vara per timme undervisningstid, dvs tid för resor samt förberedelser ingår i detta. Självfallet kan läraren och studenten vid behov komma överens om ett annat pris än det som är presenterat på Sophys hemsida. Då behöver bara läraren informera Sophy om detta.

Följande skattesatser och provision kommer att vara en del av lektionskostnaden (detta hanterar Sophy och drar av innan utbetalning till läraren):

  • Moms 25%
  • Sophys provision 20% (draget efter att momsen dragits av)
  • Arbetsgivaravgift 31,42% (för pensionärer är det 16,36%)
  • Inkomstskatt 30%.


Vid ett lektionspris på 300 kr per timme ger detta en nettoutbetalning till läraren på 102 kr per timme (116 kr per timme för pensionärer).

Vid ett lektionspris på 400 kr per timme ger detta en nettoutbetalning till läraren på 136 kr per timme (154 kr per timme för pensionärer).

Vid ett lektionspris på 500 kr per timme ger detta en nettoutbetalning till läraren på 170 kr per timme (193 kr per timme för pensionärer).

Vid ett lektionspris på 600 kr per timme ger detta en nettoutbetalning till läraren på 205 kr per timme (231 kr per timme för pensionärer).


I de fall som läraren använder sig av enskild firma (F-skatt) dras följande av:

  • Moms 25%
  • Sophys provision 20% (draget efter att momsen dragits av).

Vid ett lektionspris på 400 kr per timme ger detta en nettoutbetalning till läraren (med F-skatt) på 320 kr per timme inklusive moms.