Ingegerd H

Pensionerad lärare i svenska och svenska som andra språk på grundskole- och gymnasienivå men har också arbetat på universitetsnivå. 40 års erfarenhet i yrket. Korrigerar över internet och i Word samt muntligt

1 öppnad annons

Inga personer följer dig

Inga recensioner