Eva

Hej!
Jag heter Eva Nahi och är matte och arabiska gymnasielärare. Jag studerade på Stockholm universitet. Jag jobbade som moderna språk lärare i arabiska och som modersmålslärare sen 2009i ( upplandsväsby kommun, Södertälje komun, didaktus Liljeholmen, didaktus Jakobsberg. Jag undervisade kurser i matte i olika nivåer då) jag började jobba som matematik lärare sen 2015. Jag undervisade både grund nivå och gymnasienivå nästan alla nivåer)
Eva Nahi

1 öppnad annons

Inga personer följer dig

Inga recensioner